Psykologsenteret i Molde

Psykologsenteret i Molde står i dag av spesialister i klinisk psykologi og en psykolog. Vi arbeider etter velprøvde psykologiske metoder, kunnskapsbasert psykologisk praksis og psykologisk forskning.

Nærmere informasjon, telefon og e-postadresse finnes under presentasjon av den enkelte fagperson.

Besøksadresse / Postadresse:
Psykologsenteret i Molde
Storgata 18
6413 Molde

Følg med på nettstedet vårt. Vi  legger ut oppdateringer fortløpende:

09.03.21 .:
Psykologsenteret holder åpent.
Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for å begrense Korona-viruset nøye.
Vi har tilbud om telefonsamtaler og videokonsultasjoner.