Tove Marø

 

Cand.polit med hovedfag i psykologi fra NTNU 1990
Prosjektledelse fra Høgskolen i Ålesund 2009
Cand.psychol fra Københavns Universitet 2011

Arbeidserfaring fra kommunal PP-tjeneste som leder og PP-rådgiver samt prosjektledelse i fylkeskommunen. God kjennskap til grunnskole og videregående skole og fagopplæring, kommunalt, fylkeskommunalt og statlig støtteapparat.

Telefon: 909 96 646 (kl 12-13)
e-post: tove@psykologsenteret.molde.no

Ved psykologsenteret har vi et privat psykologtilbud som yter tjenester ut over det offentlige instanser kan tilby. Praksisen drives uten refusjonsavtale fra Helse Midt-Norge. Det betyr at du ikke trenger henvisning fra lege. Du kan regne med å få time raskt.

Psykologisk behandling
Psykiske lidelser har mange ulike former, men fellesnevneren er at de er svært plagsomme. De tar knekken på energi og livsglede. Har man en psykisk plage, blir det enkelte ganger vanskelig å fungere normalt i arbeid, på skole, i familie og sosialt.

Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å håndtere dine vansker. En viktig forutsetning er at du er motivert og er villig til å bruke en del tid og krefter på en endringsprosess.

I starten bruker vi litt tid på å utforske dine problemområder, forsøke å sette dem i sammenheng og definere målsettinger. Det er viktig at det er du selv som velger målsettinger og fokus for samtaleterapi.

Psykologisk veiledning
Livet byr på mange utfordringer og de fleste mennesker opplever en del vanskelige perioder i livet. Det kan være konflikter på arbeid eller hjemme, overgangsfaser i livet, personlige kriser, skilsmisse, samlivsbrudd, sorgreaksjoner og andre krevende situasjoner. Kanskje du står foran vanskelige valg og er veldig usikker på hva som er det riktige for deg?

Kanskje du føler deg forstrukket, lite verdsatt, sliten, stresset eller utmattet?

Jeg kan hjelpe deg med å sortere dine tanker og følelser slik at det blir kanskje lettere å finne en vei ut av en vanskelig situasjon. Det er du som bestemmer målsetting og fokus for samtalene.

Noen ganger er det nok med et par timer, mens andre ganger trenger man en noe lengre oppfølging. Det er du som bestemmer omfanget av det arbeidet som skal gjøres.

Ungdom
Det er ikke lett å være ung. Mye usikkerhet, mye press, mange muligheter, mange krav og mange sterke følelser i sving. Mange spørsmål – få svar. Ønsker du å snakke med meg, trenger du ingen henvisning fra din fastlege. Du kan ta direkte kontakt og jeg vil gjøre alt jeg kan for å gi deg time raskt.