Psykologsenteret i Molde

Psykologsenteret i Molde står i dag av spesialister i klinisk psykologi og en psykolog. Vi arbeider etter velprøvde psykologiske metoder, kunnskapsbasert psykologisk praksis og psykologisk forskning.

Nærmere informasjon, telefon og e-postadresse finnes under presentasjon av den enkelte fagperson.

Besøksadresse / Postadresse:
Psykologsenteret i Molde
Storgata 16-20
6413 Molde

Følg med på nettstedet vårt. Vi  legger ut oppdateringer fortløpende:

22.11.23:
Henvisninger til psykologspesialistene Marita Barsten og Ole Bjørn Kolflåth sendes til DPS Molde poliklinikk psykisk helse, ikke direkte til kontoradresse. Se under «behandlere» for mer informasjon om dette.