Psykologsenteret i Molde

Psykologsenteret i Molde står i dag av spesialister i klinisk psykologi og en psykolog. Vi arbeider etter velprøvde psykologiske metoder, kunnskapsbasert psykologisk praksis og psykologisk forskning.

Nærmere informasjon, telefon og e-postadresse finnes under presentasjon av den enkelte fagperson.

Besøksadresse / Postadresse:
Psykologsenteret i Molde
Storgata 18
6413 Molde

Følg med på nettstedet vårt. Vi  legger ut oppdateringer fortløpende:

03.05.22:
Vi ønsker psykologspesialist Ole Bjørn Kolflåth velkommen til oppstart på Psykologsenteret i løpet av september 2022.

03.05.22:
Marita Barsten har  inntaksstopp grunnet kapasitetsmangel inntil videre.