Psykologsenteret i Molde

Psykologsenteret i Molde står i dag av spesialister i klinisk psykologi og en psykolog. Vi arbeider etter velprøvde psykologiske metoder, kunnskapsbasert psykologisk praksis og psykologisk forskning.

Nærmere informasjon, telefon og e-postadresse finnes under presentasjon av den enkelte fagperson.

Besøksadresse / Postadresse:
Psykologsenteret i Molde
Storgata 18
6413 Molde

Følg med på nettstedet vårt. Vi  legger ut oppdateringer fortløpende:

25.09.22:
Psykologspesialist Marita Barsten og psykologspesialist Ole Bjørn Kolflåth tar imot nye pasienter. Henvisninger sendes til DPS Molde poliklinikk psykisk helse, ikke direkte til kontoradresse. Se under «behandlere» for mer informasjon om dette.