Magnhild Nes Skrede

Utdanning
Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1980.
Spesialist i klinisk psykologi (for barn og voksne) i 1988.

Praksis
Praksis fra Voksenpsykiatri, Psykisk helsevern for barn og unge (BUP), Rusbehandling og Arbeidspsykologi, med erfaring fra mange typer problematikk og metodikk.

Etterutdanninger
Psykodynamisk orientert psykoterapi
Kognitiv terapi
DBT (Dialektisk atferdsterapi)
Behandling av seksuelle overgrep
Traumebehandling (EMDR)

Henvisning via lege
Du betaler en egenandel til grensa for frikort er nådd. Etter det er det gratis ut inneværende år. Dette pga at jeg har driftsavtale med Helse Midt-Norge og refusjon fra HELFO
Husk å sørge for at det blir oppgitt mobiltelefonnr. på henvisningen, som gjør kontakt enklere.

Ventetid
Du må regne med noe ventetid. Hvis du syns det haster, ta kontakt, og du kan bli prioritert.

Telefon: 980 86 075.
Mail: magnhild@psykologsenteret.molde.no