Marita Barsten

Marita Barsten begynner 1. mars 2020.

Utdanning:
Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1996.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi 2003.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi 2015.

Etterutdanninger:
Psykodynamisk orientert psykoterapi.
Kognitiv terapi.
Traumebehandling.

Praksis:
Psykisk helsevern for voksne, psykiatrisk poliklinikk. Psykisk helsevern for barn og unge, BUP, og familievernkontor. I tillegg erfaring fra psykisk helsevern voksne døgnavdeling, psykisk helsevern barn og unge familieavdeling og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Jeg har mest praksis med individualterapi, også erfaring med parterapi og familieterapi. Erfaring fra mange typer problematikk og metodikk.

Henvisning:
Henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett. Dette for å utløse refusjon fra HELFO (helseøkonomiforvaltningen). Det må oppgis mobilnummer på henvisningen. Når henvisning er mottatt vil du få beskjed om dette. Du må regne med noe ventetid. Innkalling til første time sendes ut noen uker i forkant av timen.

Betaling:
Jeg har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Du betaler den egenandelen som er bestemt av HELFO til grensen for frikort er nådd. Etter det er det gratis ut inneværende år.

Kontakt:
Telefon: 48 12 69 05
Telefontid: 11:30 – 12:00.
Mail: marita@psykologsenteret.molde.no