Marita Barsten

Utdanning:

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1996.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi 2003.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi 2015.

Etterutdanninger:
Psykodynamisk orientert psykoterapi.
Kognitiv terapi.
Traumebehandling.

Praksis:
Psykisk helsevern for voksne, psykiatrisk poliklinikk. Psykisk helsevern for barn og unge, BUP, og familievernkontor. I tillegg erfaring fra psykisk helsevern voksne døgnavdeling, psykisk helsevern barn og unge familieavdeling og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Jeg har mest praksis med individualterapi, også erfaring med parterapi og familieterapi. Erfaring fra mange typer problematikk og metodikk.

Henvisning:
Henvisninger fra lege eller andre med henvisningsrett sendes til DPS Molde poliklinikk psykisk helse, ikke direkte til kontoradresse. Henvisningen blir der rettighetsvurdert og det settes en behandlingsfrist. Om jeg ikke har ledig kapasitet innen fristen vil du få tilbud om annen behandler. Du vil få informasjon om dette per brev.

Betaling:
Jeg har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Du betaler den egenandelen som er bestemt av HELFO til grensen for frikort er nådd. Etter det er det gratis ut inneværende år. Du må betale gebyr for uteblitt time selv om du har fått frikort.

Kontakt:
Telefon/sms: 48 12 69 05
Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 12:00 – 13:00.
Mail: marita@psykologsenteret.molde.no

Kontoradresse: Storgata 16-20, 6413 Molde. 2.etg. Ved behov for heis inngang Fløtmannsgata 2.