Marita Barsten

Utdanning:

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1996.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi 2003.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi 2015.

Etterutdanninger:
Psykodynamisk orientert psykoterapi.
Kognitiv terapi.
Traumebehandling.

Praksis:
Psykisk helsevern for voksne, psykiatrisk poliklinikk. Psykisk helsevern for barn og unge, BUP, og familievernkontor. I tillegg erfaring fra psykisk helsevern voksne døgnavdeling, psykisk helsevern barn og unge familieavdeling og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Jeg har mest praksis med individualterapi, også erfaring med parterapi og familieterapi. Erfaring fra mange typer problematikk og metodikk.

Henvisning:
Henvisninger fra lege eller andre med henvisningsrett sendes til DPS Molde poliklinikk psykisk helse, ikke direkte til kontoradresse.  Dette for å utløse refusjon fra HELFO (helseøkonomiforvaltningen). Det må oppgis mobilnummer på henvisningen. Når henvisning er mottatt vil du få beskjed om dette. Du må regne med noe ventetid. Innkalling til første time sendes ut noen uker i forkant av timen.

Betaling:
Jeg har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Du betaler den egenandelen som er bestemt av HELFO til grensen for frikort er nådd. Etter det er det gratis ut inneværende år.

Kontakt:
Telefon: 48 12 69 05
Telefontid: 11:30 – 12:00.
Mail: marita@psykologsenteret.molde.no