Ole Bjørn Kolflåth

29.08.22.
Psykologspesialist Ole Bjørn Kolflåth starter på psykologsenteret 1. september 2022. INFORMASJON ANGÅENDE HENVISNINGSRUTINER, SE LENGRE NED PÅ SIDEN.

Utdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2005.

Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi i 2012.

Praksis

Bred erfaring. Eks. Psykisk helsevern for voksne, psykiatrisk poliklinikk, distriktspsykiatrisk døgnavdeling, ambulant oppfølging, Helse i arbeid senter og smerteklinikk. I tillegg erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge(BUP) og Pedagogisk og psykologisk tjeneste (PPT).

Etterutdanninger

Psykodynamisk orientert psykoterapi.

Aksepterings- og forpliktelsesterapi (ACT)

Kognitiv terapi.

Grunnutdannelse i gruppeterapi

Forståelse og behandling av PTSD( posttraumatisk stresslidelse og kompleks traumelidelse)

Henvisning

Henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett. Dette for å utløse refusjon fra HELFO.

MERK: Henvisninger til meg adresseres elektronisk til DPS Molde poliklinikk psykisk helse, merkes med mitt navn. Dette grunnet innføring av felles henvisningsmottak. Jeg tar IKKE imot henvisinger direkte til min kontoradresse.

Jeg har driftsavtale med Helse Midt- Norge HF fra 1. september 2022. Du betaler den egenandelen som er bestemt av HELFO til grensen for frikort er nådd. Etter det er det gratis ut inneværende år.

Ventetid

Du må påberegne noe ventetid.

Kontakt:

Telefon: 48 02 13 45

Telefontid: 11.30-12 mandag- fredag
Mail: ole@psykologsenteret.molde.no