Tove Marø

Cand.polit med hovedfag i psykologi fra NTNU 1990
Cand.psychol fra Københavns Universitet 2011
Barnefaglig sakkyndighetsarbeid for forvaltning og domsstoler 2019

Arbeidserfaring fra kommunal PP-tjeneste som leder og PP-rådgiver samt prosjektledelse i fylkeskommunen. Kjennskap til grunnskole og videregående skole og fagopplæring, kommunalt, fylkeskommunalt og statlig støtteapparat.

Timebestilling:
Telefon: 909 96 646 (kl 12-13)

e-post:  tove@psykologsenteret.molde.no

Bestill gjerne første time på ledigpsykolog.no ved å klikke på linken under:
https://www.ledigpsykolog.no/93/Psykolog-Tove-Marø-MOLDE/

Informasjon:
Ved psykologsenteret har vi et privat psykologtilbud som yter tjenester ut over det offentlige instanser kan tilby. Praksisen har ikke refusjonsavtale fra Helse Midt-Norge. Det betyr at du ikke trenger henvisning fra lege. Du kan regne med å få time raskt.

Psykologisk behandling
Psykiske lidelser har mange forskjellige uttrykk, fellesnevneren er at de er veldig plagsomme. De tar knekken på energi og livsglede. Har man en psykisk plage, blir det noen ganger vanskelig å fungere normalt i arbeid, på skole, i familie og sosialt.

Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å håndtere dine vanskeligheter. En viktig forutsetning er du motivert og villig til å bruke en del tid og krefter på en endringsprosess.

I starten bruker vi litt tid på utforske dine problemområder, forsøker å sette dem i sammenheng og definere målsettinger. 

Psykologisk veiledning
Livet byr på mange utfordringer og de fleste mennesker opplever vanskelige perioder i livet. Det kan være konflikter på arbeid eller hjemme, overgangsfaser i livet, personlige kriser, skilsmisse, samlivsbrudd, sorgreaksjoner og andre krevende situasjoner. Kanskje står du foran vanskelige valg og er usikker på hva som er riktig for deg? Kanskje du føler deg forstrukket, lite verdsatt, sliten, stresset eller utmattet?

Jeg kan hjelpe deg med å sortere tanker og følelser slik at det blir lettere å finne en vei ut av en vanskelig situasjon. Det er du som bestemmer målsetting og fokus for samtalene.

Noen ganger er det nok med par timer, andre ganger trenger man lengre oppfølging. Det er du som bestemmer omfanget av det som skal gjøres.

Ungdom
Det er ikke lett å være ung. Mye usikkerhet, mye press, mange muligheter, mange krav og mange sterke følelser. Mange spørsmål – få svar. Ønsker du å snakke med meg, trenger du ikke henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt og jeg vil gjøre alt jeg kan gi deg time raskt.